V dubnu 2014 jsme na Soběslavsku vysázeli dalších cca 6 ha nových plantáží RRD.