06. 09. 2010 09:09 Návrh na dotace pro založení plantaže RRD
 V součastné době probíhájí jednání o dotacích pro "Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití". Podopatření umožňuje zemědělcům získat podporu na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě. Více informací v dalších týdnech.
23. 06. 2010 04:06 Aktuální fotografie z plantáže
Prohlédnětě si aktuální fotografie  ze dne 23.6. 2010 - plantáže topolu a vrby.
16. 06. 2010 02:06 Spuštění nového webu
Vítáme Vás na nově spuštěných stránkách firmy e-massa a.s. Zabýváme se cíleným pěstováním "rychle rostoucích dřevin" pro energetické účely. Prezentaci jsme spustili 16.6. 2010.