29. 08. 2018 06:08 Plantáže srpen 2018
Pár fotografií z plantáží - jak si poradili s letošním extrémním suchem.
16. 08. 2017 06:08 Stav plantáže 8-2017
Stav plantáže pár měsíců po první sklizni je slibný. Zde je link na pár fotograií.

BOHATÉ ZKUŠENOSTI S PĚSTOVÁNÍM RRD!

Vítejte na webové prezentaci firmy e-massa a.s.

Důvodů proč pěstovat RRD je více a můžou souviset s ekologií, energetikou a tedy ekonomickými aspekty. Naše stránky Vám poskytnou přehlednou základní prezentaci toho co nabízíme z běžné praxe pěstování RRD.

Společnost e-massa a.s. vznikla v roce 2009 se sídlem v Táboře. Jejím hlavním cílem je cílené pěstování RRD (rychle rostoucích dřevin) pro energetické účely. Věnujeme se pěstování klonů topolu a vrby. Více informací Vám poskytne náš web - případné dotazy můžete směrovat na e-mail: info@e-massa.cz

Proč pěstovat Japonský topol?

 • Japonský topol jako palivové dřevo pro vlastní spotřebu a energetickou soběstačnost 
 • Japonský topol pro produkci štěpky (komerční pěstování)

Vlastnosti a výhody Japonského topolu?

 • výhřevnost japonského topolu je srovnatelná s hnědým uhlím
 • Japonský topol snese i krátkodobé zaplavení a daří se mu i na půdě s nižší bonitou
 • Z hlediska biologického je tato produkce dřevní biomasy z RRD (Japonský topol a vrba)  založena na schopnosti některých dřevin a jejich klonů (např. topolů a vrb) růst v prvních letech po výsadbě velmi rychle (roční výškové přírůstky i 2-3 metry) a současně na jejich obdivuhodné regenerační výmladkové schopnosti po seříznutí nadzemní části (výškové přírůstky v prvním roce po seříznutí dosahují až 5 metrů).

Proč pěstují Japonský topol ve světě?

Hlavními důvody pro pěstování Japonského topolu v hospodářsky vyspělých zemích jsou:

 • využití zemědělské půdy pro nepotravinářskou produkci (snížení přebytků potravin) a zajištění mimoprodukčních funkcí zemědělství
 • rozvoj zemědělských oblastí (nová pracovní místa, posílení místní ekonomiky – peníze za energii
  zůstávají v regionu, přicházejí investice do nových technologií)
 • snížení znečištění ovzduší náhradou fosilních paliv

Jaký má přínos Japonský topol?

 • Ve výzkumu i v praxi bylo ověřeno, že výmladkové plantáže RRD (Japonského topolu a vrby) mohou působit pozitivně na okolní krajinu a životní prostředí člověka (např, na regeneraci orné půdy, zvyšování biodiverzity krajiny, stabilizaci hydrologického režimu).
 • Japonský topol a vrba je především obnovitelným zdrojem energie.
 • Při pěstování Japonského topolu a vrby nedochází k vyčerpávání živin z půdy, ale k jejímu obohacování a tím i zlepšení celkové bonity.
 • Sklizeň Japonského topolu probíhá v období vegetačního klidu - minimální podíl listí.
 • Pěstování Japonského topolu je vhodná doplňková činnost pro zemědělce.