Zaměření bylo: Novinky v pěstování a legislativě rychle rostoucích dřevin (RRD) na zemědělské půdě.