Odrůdy topolu AF8 a AF2 jsou vyšlechtěné v severní Itálii. Klimatické podmínky v severní Itálii jsou podobné našim. Odrůdy vznikly dlouhodobým šlechtěním topolů z celého světa za účelem vysoké rychlosti růstu, odolnosti vůči chorobám a škůdcům a větší hustotu dřevní hmoty. Odrůdy lze použít jak na pěstování levného palivového dřeva, dřevní štěpky (biomasu).
 

Země vyšlechtění: Itálie
Druh: Populus x generosa
Původ: Umělé opylení
Rodiče: Matka: S. x generosa 103–86 [S. deltoides 583 (Iowa – USA) x S. trichocarpa 196 (Oregon-USA)], Otec: P.trichocarpa PEE (Washington – Spojené státy americké)
Rok vyšlechtění: 1993
Pohlaví: samičí
Vzhled: rovný kmen, střední olistění
Začátek vegetace: okolo 13 dubna
Celkové odlistění: kolem 30. listopadu
Délka vegetačního období: 242 dní
Přizpůsobivost: Je dobře přizpůsobivý v lehčích půdách
Délka mýtního cyklu: 2 nebo 4–5 let
Prořezávání: není nutné
Hustota dřevní hmoty: 0,30 g/cm3
Účel: využívání biomasy pro energii, dřevotřísky, papírenský průmysl, pelety

  

Odolnost proti škůdcům a tolerance chorob: Vysoká Velmi vysoká
Venturia sp. (strupovitost)   X
Melampsora sp. (rez) X  
Marssonina sp. (skvrnitost listová) X  
Dothichiza populea (Dotichíza) X  
Černá skvrnitost X  
Virová mozaika   X
Phleomyzus passerinii (mšice) X  
Vítr   X