Tento způsob sázení je používaný v ČR nejčastěji. V porovnáním se strojním sázením je poměrně pracný, náročný na počet osob a také značení pro sázení je v porovnání se strojovým sázením složitější a pracnější.  Výhodou může být, že se může sázet i na plochy, které jsou podmáčené a neumožní práci strojem.