Sázení prýtů 1 a 2 m vysoké se doporučuje do nepřipravených ploch a ploch, kde nebude ideálně probíhat údržba od plevele. Je poměrně pracné, ale s použitím vhodné techniky se dá dosáhnout slušné rychlosti.