V Hlavaticích proběhl seminář o rychle rostoucích dřevinách 

 První úterý v říjnu si dali na jihu Čech dostaveníčko všichni, kdo mají zájem o rychle rostoucí dřeviny. CZ Biom – České sdružení pro biomasu připravilo v Hlavatcích (za účasti naší firmy ...) nedaleko Tábora seminář zabývající se rychle rostoucími dřevinami (RRD), který se orientoval na praktické příklady z jejich pěstování a péčí o topoly a vrby pro energetické účely. Zájem ze strany posluchačů byl enormní. Kapacita šedesáti míst byla dlouho dopředu vyčerpána.

Více informací: http://biom.cz/cz/novinky/v-hlavaticich-probehl-seminar-o-rychle-rostoucich-drevinach